Go to top
Lloyd Language Services – Hello!
Lloyd Language Services – Hello!

 Language Services 
Creative, well-written and perfect translations require the expertise of people who not only know the target language but understand the target market. Lloyd Language Services offers you a strong network of native speakers who are fluent in Danish.

We can help you say it right!

Sprogydelser
Kreative, velskrevne og korrekte oversættelser kræver en forståelse af målsproget og viden om fokusmarkedet. Lloyd Language Services tilbyder et stærk netværk af sprogeksperter, der taler flydende dansk og udelukkende oversætter til deres modersmål.

Vi kan hjælpe dig med at sige det rigtigt!

 Copywriting Services
In a globalized world, you need to communicate directly to your target audience. Lloyd Language Services works with you to create web texts, social media texts, search engine optimized texts and much more in your chosen target language.

We can help you do it right!

 Tekstforfatning 
I en globaliseret verden skal du kommunikere direkte til og i øjenhøjde med din målgruppe. I tæt samarbejde med dig hjælper vi dig med at skrive dine webtekster, tekster til de sociale medier, SEO-tekster og meget mere på dit udvalgte målsprog.

Vi kan hjælpe dig med at gøre det rigtigt!